Силует (Silhouette )


Вие сте в ролята на въоръжен престъпник. Целта е да проникнете в добре охранявана сграда с камери, охранители, кучета и лазерни капани.

Правила

Използвайте бутоните a,s,d,w, за да се движите. Ползвайте мишката, за да се прицелите и стреляте.