Реклама

Стреляне по балони


Унищожавайте балоните по цветове в зависимост от цвета който ви е даден да стреляте. Целта е да се получат 3 балона от един свят в група.

Правила

Използвайте мишката за игра.


Коментари