Реклама

Игра с точка


Използвайте мишката за да контролирате и местите точката. Щракнете върху началната точка и просто преместете мишката за да дръпнете точката. Местете точката през лабиринта от ниво на ниво. Не ходете извън пътя. Успех!


Коментари