Реверсия


Вашата задача е да реверсирате точки от противополежния цвят във вашия, като слагате точки от вашия цвят на съседни позиции и да гледате да не обърнат точките от вашия цвят в противоположния. Печели този който има най-много на брой точки от неговия цвят. Приятна игра.