Реклама

Хексагон


Целта ви е да завземете дъската. Преместването на ваша фигура в пространството до противникова фигура ще превърне противниковата фигура във ваша.


Коментари