Реклама

Загаси лампите


Подлудяваща пъзел игра в която се опитвате да изключите всички светлини на екрана. Въпреки това всеки път когато изключите една лампа, светват други съседни на туко що изключената. Как смятате да ги изключите всичките?


Коментари