Загаси лампите


Подлудяваща пъзел игра в която се опитвате да изключите всички светлини на екрана. Въпреки това всеки път когато изключите една лампа, светват други съседни на туко що изключената. Как смятате да ги изключите всичките?