Аватар с лък и стрела (Avatar Bow and Arrow Shooting)


Помогнете на Аватар да предпази себе си и останалите в храма му. За целта трябва да използвате лък и стрела и да премахнете всички летящи балони. Бъдете внимателни, защото могат да бъдат голяма заплаха за вас.

Правила

Играта се играе със стрелки.