Най-точния стрелец (Skeet Shooter country)


Превърнете се в най-точния стрелец на Дивия Запад. За целта трябва да докажете себе си в стрелбата по движещи се обекти. Свалете колкото се може повече фризбита с ограничения брой патрони, с който разполагате.

Правила

Играе се с мишката.