Революцията на Редакай (Redakai Revolution)


Унищожете всички зли роботи преди да разбият вашето укрепление. Бъдете внимателни, защото те няма да се дадат без бой. Събирайте всички бонуси, за да преминете по-лесно всяко ниво.

Правила

Играе се с мишката.