Противовъздушна отбрана (Anti Aircraft Artillery)


Вие сте последната защита на съюзническа база от вражески въздушни нападения. Поемете дълбоко дъх, стиснете зъби и свалете всички вражески самолети осмелили се да навлизат във вашето въздушно пространство.

Правила

Играе се с мишката.